Goede vrijdag

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag, het feest voor Pasen. Geen echte ‘goede’ vrijdag, omdat het gewoon een werkdag is voor de meeste mensen. Echter voor overtuigde christenen heeft deze dag een speciale betekenis. Dan wordt namelijk de kruisiging en dood van Jezus op de heuvel van Golgotha vlakbij Jeruzalem in het huidige Israël. Volgens de Bijbel, het heilige boek voor christenen stierf Jezus door de kruisiging, nadat Hij door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus hiertoe was veroordeeld.

De katholieke viering

In tegenstelling tot veel protestantse kerken, wordt Goede Vrijdag juist in de katholieke kerk erg intens gevierd. Met name het lijden van Jezus staat dan centraal en dit komt dat ook duidelijk naar voren in de liturgie, dat is de wijze van het vieren van de kerdienst. Veel zaken hebben dan een symbolische functie en verwijzen sterk naar het hele lijdensproces van de kruisiging. Zo is de liturgische kleur rood, hetgeen direct verwijst naar het bloed wat heeft gevloeid. Goede Vrijdag en de daarop volgende Stille Zaterdag, zijn dan ook de enige twee dagen in het kerkelijk jaar waarop er geen Heilige Mis is, er vindt wel een viering plaats. Gelovige katholieken kunnen dan ook ter communie gaan en krijgen dan ook een hostie uitgereikt.

Protestantse viering

De kerkdiensten in de meeste protestantse kerken kennen een ingetogen karakter maar kennen niet de vele tradities en symbolen die we dus wel terug zien in de katholieke kerk.