Hemelvaart

Hemelvaart

Hemelvaartsdag, het woord zegt het al, christenen herdenken dat een van de belangrijkste profeten uit de bijbel, werd opgenomen in de hemel. En zoals het staat geschreven in Marcus 16:19, zijn plaats innam in de hemel ‘zittende aan de rechterhand Gods’. Een belangrijke, feestelijke gebeurtenis dus voor christenen, omdat kort daarna de Heilige Geest werd ontvangen wat de start van het christendom markeert.

Sint-Augustinus

De hemelvaart is een van de weinige christelijke feestdagen die reeds vanaf het begin werden gevierd. Dit weten we door de geschriften die zijn nagelaten door Augustinus van Hippo (354-430) , de bisschop van Hippo, theoloog, filosoof en kerkvader. Deze Augustinus van Hippo is ook bekend als Sint-Augustinus (Aurelius Augustinus Hipponensis). Hij meldde in zijn brieven het bestaan van dit feest, en dat het al door de leerlingen van Jezus werd gevierd. Overigens is het niet geheel uitgesloten dat de viering van de hemelvaart in de tijd van de ‘vroege kerk’ (tot ca. 500 nC) samenviel met Pasen en/of Pinksteren. Wel weten we dat het zich vanaf de middeleeuwen ontwikkelde tot een aparte feestdag binnen de christelijke kerk.

Na verloop van tijd zijn er meer rituelen en tradities toegevoegd aan de viering van hemelvaart om het meer visuele inhoud te geven. Zo werd in veel steden de eerste fruitoogst van het seizoen te gevierd, en greep men de gelegenheid aan om dat moment ook te zegenen. In Duitsland viert men gelijktijdig Vaderdag, terwijl juist in Nederland het feest voornamelijk wordt gevierd door een vrije dag, het is immers een officiële feestdag.