Pinksteren

Pinksteren

Pinkpop of meer?
Als je met Pinksteren denkt aan popfestivals zoals Pinkpop, meubelboulevards en kermissen dan zal het wellicht een hele openbaring zijn om te horen dat de oorsprong van het Pinksterfeest iets anders in elkaar steekt. Ondanks dat de vreugde bij de eerder genoemde evenementen een voorname rol speelt, is het toch een feest met een grote christelijke betekenis. Christenen vieren en herdenken dan de uitstorting van de Heilige Geest over de discipelen, 50 dagen na de opstanding uit de dood door Jezus Christus, iets wat christenen vieren met Pasen.
[ad#co-2]

De start van de verspreiding van het nieuws

Nadat Jezus was gekruisigd (Goede Vrijdag), en de dood had overwonnen (Pasen), bleef hij nog 40 dagen bij zijn leerlingen. De belofte van Jezus dat hij na zijn hemelvaart de Heilige Geest zou sturen om zijn leerlingen te bemoedigen werd na 10 dagen ingelost. Tijdens een gebed in Jeruzalem, in het huidige Israel, verscheen de Heilige Geest in de vorm van een soort vuur waardoor de voormalige leerlingen van Jezus in staat werden gesteld om de leer van hun rabbi (joodse leraar) te verspreiden onder de mensen. Jeruzalem was destijds, net als nu nog steeds het geval is, een handelsstad, en had derhalve veel inwoners en bezoekers van uiteenlopende nationaliteiten. Door de uitstorting van de Heilige Geest konden de discipelen in ’tongen praten’ en kon iedereen hen verstaan, ondanks de afkomst. Die dag werden er maar liefst 3000 mensen gedoopt. Het markeert daarmee het feitelijke begin van de verspreiding van het christendom, hetgeen later door de apostel Paulus en zijn goede vriend Timoteüs zou worden voortgezet.